De Adviesraad Sociaal Domein Ouder-Amstel zoekt nieuwe leden

Organisatie: 

De Adviesraad is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken en enthousiaste groep vrijwilligers die bestaat uit inwoners van de gemeente Ouder-Amstel met kennis en ervaring van de verschillende doelgroepen binnen het Sociaal Domein. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeente Ouder-Amstel bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet. Het college van burgemeester en wethouders kan de adviesraad vragen om een advies uit te brengen, maar de adviesraad kan ook op eigen initiatief een advies uit brengen. De adviezen worden door het college van burgemeester en wethouders betrokken bij de beleidsvorming en besluitvorming van nieuw en gewijzigd beleid.

Functie: 
Vacature Adviesraad Sociaal Domein
Functieomschrijving: 

Wie zoeken wij?

We zoeken vooral ervaringsdeskundigen die vanuit persoonlijke ervaring te maken hebben of hebben gehad met de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. Bij voorkeur iemand die een bijdrage kan leveren vanuit jeugdoptiek.

Profiel vrijwilliger: 

Wat wordt er van je verwacht?

De adviesraad vergadert tien keer per jaar. Naast het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen heeft een lid van de adviesraad algemene kennis van het Sociaal Domein en/of bijzonder affiniteit, ervaring en/of kennis van de behoeften en wensen van de specifieke doelgroepen binnen het Sociaal Domein.

Arbeidsvoorwaarden: 

Wat bieden wij?

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein heb je de mogelijkheid om mee te denken en praten bij de vorming van nieuw beleid en het wijzigen van bestaand beleid. Het college van burgemeester en wethouders benoemt de leden voor een periode van vier jaar. De benoeming gaat in na een periode van zes maanden waarin je meedraait met de Adviesraad en bij wederzijds goedvinden. Elk lid ontvangt een vaste onkostenvergoeding.

Interesse?

Heb je interesse, stuur dan een brief met je gegevens, motivatie en relevante kennis en ervaring naar: Gemeente Ouder-Amstel, ter attentie van Nicole Willems, Postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel of mail je reactie naar . nicole.willems [at] ouder-amstel.nl. Ook voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij Nicole Willems.

Plaats van werkzaamheden: 
Ouderkerk en Duivendrecht
reageer