Het preventief huisbezoek

Informatie voor ouderen

In Ouder-Amstel zijn voorzieningen en regelingen speciaal voor ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De ervaring leert dat ouderen hiervan vaak niet of te weinig op de hoogte zijn. Wij bezoeken daarom, met de hulp van vrijwilligers, ouderen om ze in te lichten. De vrijwilliger die het bezoek brengt, is goed geïnformeerd en beschikt over voorlichtingsmateriaal. Aan de hand van een vragenlijst wordt een beeld geschetst van de huidige situatie. Daarnaast wordt verteld, gerelateerd aan de situatieschets, welke voorzieningen en regelingen er zijn. Samen met de vrijwilliger wordt nagegaan waar de ouderen nu of in de toekomst gebruik van kunnen/willen maken.

Informatie over de ouderen
Aan de hand van een vragenlijst worden de antwoorden verzameld op vragen die gaan over het voorzieningenniveau. Daarmee kunnen gemeente, Coherente en andere instellingen inspelen op wensen van ouderen op het gebied van welzijn, zorg en wonen.

Bij wie gaat Coherente op bezoek?
Vrijwilligers van Coherente gaan op huisbezoek bij 80 jarigen en daarna elke 2 jaar. Zij ontvangen daarvoor persoonlijk een uitnodigingsbrief en men is vrij in de keuze om deel te nemen aan deze voorziening. Aan het huisbezoek zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Huib van Straten van Stichting Coherente. Tel. 020-4963673 of mail: [email protected]