Samenspraak Anderstaligen

"Het begint met taal"

Met het taalproject Samenspraak willen we Nederlandstalige en anderstalige bewoners uit Ouder-Amstel dichter bij elkaar brengen door middel van de Nederlandse taal.

Zij komen in huiselijke kring samen om te praten over hun dagelijks leven. Dit informele contact geeft anderstaligen de mogelijkheid om op een ongedwongen manier Nederlands te leren praten en beter wegwijs te raken in de Nederlandse samenleving. Voor Nederlandstalige vrijwilligers is het een kans om kennis te nemen van andere culturen.

Het contact met Nederlandstaligen is een goede manier om de spreekvaardigheid te verbeteren. Goed Nederlands leren spreken, lukt pas als je dagelijks met de taal bezig bent. Door gewone, alledaagse conversatie dus. Voor mensen die Nederlands willen leren, is het daarom belangrijk om regelmatig Nederlanders te ontmoeten met wie zij kunnen praten. Het project ‘Samenspraak Ouder-Amstel’ wil dit mogelijk maken door anderstaligen en Nederlandse vrijwilligers die hen willen begeleiden, met elkaar in contact te brengen.

klik hier om te kijken naar taalcoach Judith uit Amstelveen en waarom zij het belangrijk vind anderstaligen te ondersteunen. 

Samenspraak is een uniek taal- en integratieproject omdat:

  • het project geheel op conversatie gericht is: er wordt geen taalles gegeven, maar enkel gepraat
  • het project laagdrempelig, persoonlijk en intiem is: deelname is gratis, de gesprekken vinden thuis plaats, het betreft een 1-op-1 contact
  • de Nederlandstaligen individuele begeleiding krijgen vanuit de Samenspraak-organisatie en deel kunnen nemen aan een studiedag
  • het lokale project richt zich op Ouder-Amstel, zodat mensen in de buurt elkaar leren kennen, ervaringen delen en zich meer verbonden voelen.

Vrijwilligers krijgen instructies en kunnen hun wensen omtrent de bemiddeling kenbaar maken. In een kennismakingsgesprek met de anderstalige wordt onder andere gekeken naar zijn of haar taalniveau, motivatie en behoefte. Nadat de contactpersoon een geschikte kandidaat voor de Nederlandstalige heeft gevonden, zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk voor het maken van een eerste afspraak en de voortgang van het converseren. Eén keer in de zoveel tijd informeert de contactpersoon hoe het contact verloopt. Ook worden bijeenkomsten georganiseerd waar de begeleiders ervaringen kunnen uitwisselen en kennis kunnen opdoen over thema’s als ‘interculturele communicatie’ en ‘Nederlands als tweede taal’.

Voorwaarden voor deelname anderstaligen zijn:
1. zelf aanmelden
2. telefonisch bereikbaar zijn
3. voor langere tijd in Nederland blijven
4. basis-/passieve kennis van het Nederlands hebben (zonder tolk, hoe gebrekkig ook)

Voor zowel de anderstalige als de Nederlandstalige vrijwilliger geldt dat zij:
1. in Ouder-Amstel wonen
2. elke week een paar uurtjes/dagdeel beschikbaar zijn
3. minimaal een jaar deelnemen

Het idee en de opzet van het project zijn overgenomen van ‘Gilde Samenspraak’. Onder deze naam organiseert Gilde Amsterdam, de Amsterdamse tak van Gilde Nederland, al enige jaren de bemiddeling tussen anderstaligen en Nederlanders.

Er worden met nadruk vrijwilligers gezocht in Duivendrecht. 

Aanmelden en informatie verkrijgen kan op dinsdag, woensdagochtend en donderdagmiddag via telefoonnummer: 020-6993164 bij Wietske Dikkers of e-mail: [email protected]