Cordaan

Stichting Cordaan is een onafhankelijke zorgaanbieder met een eigen bestuur en richt zich op mensen die (korte of langere tijd) verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.
 
Vrijwilligers zijn een onmisbare aanvulling op de reguliere zorg- en dienstverlening. Zij bieden ondersteuning aan mensen met of zonder een beperking (verstandelijke of chronische psychische problemen) en helpen ze deel te nemen aan activiteiten die anders moeilijk of zelfs onmogelijk zouden zijn. Vrijwilligers vervullen hiermee een belangrijke sociale functie, omdat ze voor veel mensen een schakel met de buitenwereld vormen.
 
De ruim 1700 vrijwilligers ondersteunen bij de maaltijd, ontspanningsactiviteiten en andere vormen van een prettige en zinvolle dagbesteding. Ook werken vrijwilligers(-groepen) zelfstandig in het uitvoeren van activiteiten en bieden zij ondersteuning bij het vervullen van persoonlijke wensen van de cliënten.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Bedenken en begeleiden van activiteiten
- Sociale activiteiten met cliënten (bijvoorbeeld wandelen,een praatje maken, boodschappen doen)
 
Algemene informatie:
www.cordaan.nl
 
Voor meer informatie:
www.cordaanvrijwilliger.nl
 
Adres
Locatie De Diem/Berkenstede,
Von Zesenstraat 298
1093 BJ Amsterdam