EHBO verenigingen in Ouder-Amstel

Ieder mens heeft de plicht een medemens in nood hulp te bieden.
Of het nu een ongeval, verdrinking of plotselinge stoornis in de gezondheid toestand betreft, de eerste minuten na een ongeval zijn cruciaal om levens te redden en schade te beperken. Daarom is het van belang dat mensen weten hóe ze moeten handelen en wat ze juist níet mogen doen, zodat letsels niet verergeren. 
 
EHBO'ers verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen zoals in de ademhaling, het bewustzijn en bij shock. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsel, vergiftigingen, elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen en natuurlijk deskundige hulp alarmeren of het slachtoffer doorverwijzen naar huisarts of SEH.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- EHBO verlenen
- Cursus/ training geven