Mantelzorg en Meer

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.
Zij zorgen langdurig en onbetaald en intensief (langer dan drie maanden en 4-8 uur per week) voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
 
Mantelzorg & Meer biedt informatie en advies, praktische en emotionele steun, gespreksgroepen en cursussen, inzet van (zorg)vrijwilligers (respijtzorg) en belangenbehartiging.
 
De vrijwilliger neemt bij wijze van 'even de taak van de mantelzorger over' zodat hij/zij even tijd voor zichzelf heeft. Het kan gaan om een sociale activiteit zoals een wandeling, samen winkelen of een museumbezoek. Ook oppassen en spelen met een kind met een beperking valt onder het vrijwilligerswerk.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Sociale activiteiten met cliënten (wandelen, praatje maken, boodschappen doen)
 
Algemene informatie: