PCOB

De PCOB  is een beweging die opkomt voor alle senioren in Nederland.
Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed bepaalt de PCOB haar visie, die ook verankerd ligt in grondslag en doelstelling van de PCOB. Het doel is een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen.
Vanuit deze visie wil de PCOB opereren en keuzes maken, waarbij ‘omzien naar elkaar’, ‘rechtvaardige verhoudingen’ en ‘rentmeesterschap’ waarden zijn waarop we elkaar willen aanspreken.
In haar werkwijze zoekt de PCOB steeds naar wegen waarmee het ‘zelfoplossend vermogen’ van het individu, het ‘samen’ in de groep of kleine kring en het ‘samen’ in de samenleving wordt versterkt.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Voorlichting geven
 
Adres:
Afdeling Amstelveen - Ouder Amstel
Talmastraat 50
1182 EN AMSTELVEEN
 
Contactpersoon:
Dhr. K. Licht
Email: amstelveen-ouderamstel@pcob50plus.nl
Telefoon: 020-6457488