Politie

De politie zorgt ervoor dat burgers de wetgeving naleven door op te treden tegen overtredingen en misdrijven. Daarnaast beschermt zij iedereen die in Nederland woont of verblijft en verleent zij hulp aan mensen die deze nodig hebben. De wettelijke taak van de politie brengt verschillende aspecten met zich mee zoals toezicht houden, strafbare feiten opsporen en hulpverlenen.
 
De politie werkt samen met politievrijwilligers en volontairs.
Politievrijwilligers gaan, met kennis en ervaring vanuit andere werkvelden, in uniform de straat op. Zij zijn dus herkenbaar als politiemedewerkers en ondersteunen bijvoorbeeld bij alcoholcontroles of grote evenementen.
Voor dit vrijwilligerswerk volgen zij een speciale opleiding.
Volontairs hoeven die opleiding niet te volgen. Zij werken namelijk niet als politieagent, maar bijvoorbeeld als baliemedewerker, bij een secretariaat of een onderhoudsafdeling.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Ondersteunen bij alcoholcontroles
- Ondersteunen bij grote evenementen
- Telefoondienst
 
Voor meer informatie:
www.politie.nl
 
Adres:
Bureau Diemen/ Ouder-Amstel
D.J. den Hartoglaan 5
1111 RC Diemen
Telefoon: 0900-8844
 
Postadres:
Postbus 2287
1000 CG Amsterdam
 
Contactpersonen:
Locatie Ouderkerk: Bert van Bijsteren
Locatie Duivendrecht:Pieter Velthuizen