R.O.V.

Werkgroep Ruimtelijk Beleid, Openbaar Vervoer en Verkeer
 
De werkgroep bestaat uit actieve inwoners, die zich betrokken voelen bij de manier waarop het dorp wordt ingericht. Tegelijkertijd volgt de werkgroep nauwlettend alles op het terrein van ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en verkeer.
Het is niet noodzakelijk dat men architect of stedenbouwkundige is om zich bij deze groep betrokken te voelen. Een gezonde betrokkenheid bij de leefomgeving is een voorwaarde.
De werkgroep wil op kritische wijze de planontwikkeling van de gemeente Ouder-Amstel (Duivendrecht) volgen en beïnvloeden. Door inbreng in commissievergaderingen, in eventuele inspraakprocedures, door informatieverstrekking en overleg maakt de werkgroep haar mening kenbaar aan de politiek, bestuur, ambtelijke medewerkers en de dorpsbewoners.
 
Op dit moment houdt de werkgroep zich bezig met:
- Dorpshart Duivendrecht 
- Renovatie metrostation Van der Madeweg 
- Fietspaden in en om Duivendrecht 
- Transformatie Bedrijventerrein Entrada Herinrichting Van der Madeweg 
- Verkeersveiligheid 
- Veiligheid Vervuiling Knelpunten voor het fietsverkeer
- Knelpunten toegankelijkheid
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Onderzoek omtrent de onderwerpen
- Deelname verschillende overleggen
- mede-organiseren van bijeenkomsten
 
Voor meer informatie:
 
Contactpersoon:
Wietske Dikkers
w.dikkers@coherente.nl
020-6993164