Stichting Vrienden van Duivendrecht

Stichting Vrienden van Duivendrecht heeft als doelstelling het groen en kleinschalig houden van Duivendrecht en omgeving, evenals het behouden van het dorpskarakter van de woonkern.
De Stichting behartigt de belangen van Duivendrecht waar de uitbreiding van de metropool Amsterdam ingaat tegen hun doelstellingen en verwacht van de gemeente Ouder-Amstel dat deze zich daarbij als bondgenoot opstelt.
De brede doelstelling is gekozen om, waar nodig, ook juridisch te kunnen optreden namens de inwoners van Duivendrecht. De Stichting werkt samen met alle groepen in Duivendrecht en omstreken die vergelijkbare doelen nastreven.
De Stichting Vrienden van Duivendrecht krijgt geen subsidie en is niet politiek gebonden. 
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Kleinschalig houden van Duivendrecht
- Stimuleren en uitbreiden van flora en fauna
- Beschermen van historische-, markante- en monumentale plaatsen
- Tegengaan van luchtvervuiling, verontreiniging van water en grond
- Beperken van gemotoriseerd verkeer in Duivendrecht
- Verbeteren van milieu- en gezondheidsnormen
- Tegengaan van verdere verstening (verstedelijking) van Duivendrecht
 
Voor meer informatie:
www.vriendenvanduivendrecht.nl

Email: vriendenvanduivendrecht@gmail.com

Telefoon: 020-6992574