Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen maar in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers: kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van Veilig Verkeer Nederland. Er zijn vrijwilligersfuncties in alle soorten en maten. Door het hele jaar heen zijn vrijwilligers nodig voor het organiseren van activiteiten.  
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Bestuurslid
- Organiseren van activiteiten (fietsexamens, scootmobielcursussen of verkeersquizen)
- Fotograaf 
- Webredacteur
- Voorlichting geven
- Advies geven
 
Algemene informatie:
www.veiligverkeernederland.nl
 
Voor meer informatie:
www.amstelveen-amstelland.vvn.nl
 
Adres Afdeling Noord-Holland:
Stationstraat 79a
3811 MH Amersfoort

Email: steunpuntwest@vvn.nl
Telefoon: 088-524 88 38
 
Postadres:
Postbus 66
3800 AB Amersfoort