Voedselbank Diemen

De Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen helpt de armste door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast wil SVSD de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan.
 
De Stichting Voedselbank Steunpunt Diemen werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze mensen werken via een rooster. Er zijn diverse taken en men wisselt in het taakveld.
De vrijwilligers worden geacht een privacyverklaring te ondertekenen, dit in verband met het private karakter van ons werk.
De vrijwilligers worden gekozen op basis van hun capaciteiten zoals het leggen van menselijke contacten.
 
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- 3 a 4x per jaar geld inzamelen
- Houden van winkelacties
- Sponsoring zoeken (scholen en bedrijven)
- Contact met gemeentes Diemen, Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel
- Doorverwijzing in hulpverlening
- Omgang met privacygevoelige situaties
- Voedselpakketten samenstellen en maken van noodrantsoen
- Rondbrengen van pakketten (chauffeurs)
- Bijhouden website
- Sociale activiteiten (wandelen, praatje maken)
- Voorlichting geven tijdens cliëntenochtenden
 
Voor meer informatie:
www.voedselbank-diemen.nl
 
Adres:
Verrijn Stuartweg 3
1112 AW Diemen