Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten nastreeft. Amnesty International richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Zij doen onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen. 
 
Locatie Diemen, Duivendrecht en Ouderkerk (Groep 10)
Groep 10 van Amnesty International Nederland heeft een kern van vijf actieve mensenrechtenactivisten met daaromheen enkele ‘flexwerkers’. Groep 10 werkt in het kader van bepaalde acties regelmatig samen met de Kleine Kerk in Duivendrecht.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Bestuurslid
- Vergaderen 5 a 6 keer per jaar
- Voorlichting geven
- Standwerk op markten en braderieën
- Kaarten verkopen
- Groetenactie
- Handtekeningenactie
 
Algemene informatie: 
www.amnesty.nl
 
Voor meer informatie Locatie Diemen, Duivendrecht en Ouderkerk (Groep10): 
www.ddo.amnesty.nl