Brandweer

De brandweer is het meest bekend om het blussen van branden. Zij doen echter veel meer.
Zo hebben zij bijvoorbeeld een coördinerende rol bij brandveiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Zij houden controle op en adviseren over bouwvoorschriften en brandveiligheidsverordeningen en geven voorlichting.  
 
Regio Amsterdam-Amstelland heeft een combinatie van beroepsmedewerkers en vrijwilligers zijn werkzaam op twintig kazernes en heeft circa driehonderd stafmedewerkers.
Een vrijwilliger krijgt dezelfde opleiding als een beroeps en moet ook hetzelfde aantal uren oefenen.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- Blussen van branden
- Bestrijding van rampen
- Beheersing van crisis
- Besturen brandweerwagen
- Telefoondienst
 
Voor meer informatie:
www.brandweer.nl
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
 
Bezoekadres: 
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam
 
Postadres: 
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
 
Telefoon: 020-555 6666
info@brandweeraa.nl