Burger Harthulp

Burger Harthulp is georganiseerde burenhulp, waarmee het aantal sterfgevallen door een acute circulatiestilstand kan verminderen. Burger Harthulp is vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg.
 
Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang.
 
Burger Harthulp is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand te reanimeren, in afwachting van de ambulance. Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is de overlevingskans nog groter.
 
Vrijwilligers bij Burger Harthulp:
- Hebben een erkende reanimatietraining gevolgd of zijn bereid deze te volgen;
- Willen en kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week een oproep ontvangen;
- Zijn verplicht jaarlijks een herhalingscursus te volgen.
- Ook artsen, verpleegkundigen of anderen werkzaam in de zorg die kunnen reanimeren, zijn van harte welkom als       vrijwilliger bij Burger Harthulp.
 
Vrijwilligerswerk bestaat uit:
- EHBO-er(s)
- Telefoondienst
- Cursus/ trainingen geven
- Voorlichting geven
 
Voor meer informatie:
www.burgerharthulp.nl
 
Adres:
Ambulance Amsterdam
T.a.v. projectleider Burger-Harthulp
Karperweg 19-25
1075 LB Amsterdam

burgerharthulp@ambulanceamsterdam.nl
Telefoon: 020-5709500