Dorp in Stad

‘Een stad als Amersfoort’

Verslag en presentaties van bijeenkomst 19 april

Zo’n honderd bewoners kwamen af op de informatieavond Duivendrecht Dorp in de Stad.

De projectleiders gebiedsontwikkeling van Amsterdam en Ouder-Amstel maakten in hun presentaties duidelijk dat Duivendrecht in feite in het oog van een stedenbouwkundige storm ligt.

Er komen niet alleen nieuwe woningen (39.000) maar ook parken, bedrijven, hotels, wegen, winkels, scholen en sportvoorzieningen. “Er ligt in 2040 een stad als Amersfoort tussen Amstelstation en het AMC”, aldus Ellen Nieuweboer, projectleider Amsterdam Zuidoost.

Uit de vragen vanuit de zaal bleek dat er bij de Duivendrechters toch wel de nodige zorgen leven.

Hoe zit het met de hoogbouw, waar kijken we straks tegen aan? De kantoortoren die nu vereist tegenover de Kloosterstraat aan de andere kant van de A10 riep wrevel op. "Wij wisten van niets", vertelde een bewoner. Bleek dat stadsdeel Oost van Amsterdam in het verleden al een vergunning had afgegeven zonder daarbij naburige bewoners te informeren. Ook de hoogte van de nieuwbouw op Entrada blijft een punt van zorg. In de Nieuwe Kern is de bouwhoogte vier tot acht lagen, de eerste oplevering wordt in 2026 verwacht. Bij de Arena en Amstel 3 gaat het echt de hoogte in, met de Dreeftoren als hoogste woontoren van Amsterdam (130meter).

Dan de verkeersdrukte: gaat de nieuwe afslag van de A2 ter hoogte van de van der Made weg geen overlast geven? Klazien Haijtema, Ouder-Amstel: "er wordt nog op gestudeerd, er is nog geen definitief besluit". Ook de Smart Mobility HUB en de busterminal in de Nieuwe Kern vereisen nadere studie over de te verwachten verkeersafwikkeling. De bouw van nieuwe hotels in Duivendrecht terwijl in Amsterdam een bouwstop geldt, wekte verbazing. Toch was deze nieuwbouw afgestemd in de metropoolregio.

Tot slot: Laten nieuwe winkels en voorzieningen in Entrada, Weespertrekvaartbuurt en de Nieuwe Kern de huidige dorpskern van Duivendrecht niet doodbloeden? Klazien Haijtema: "we zullen er op moeten toezien dat alles op elkaar wordt afgestemd, er moet een evenwichtige verdeling komen. Duivendrecht zal niet gekannibaliseerd worden!"

Al met al spannende vooruitzichten, maar ook zorgen over de toekomstige leefbaarheid in Duivendrecht. "Dit alles vraagt om actieve bemoeienis van bewoners bij de besluitvorming in de komende tijd", stelde de organiserende Werkgroep Openbare Ruimte.

De presentaties van beide inleiders kunt u hieronder teruglezen (.pdf).

In het submenu aan de linkerzijde leest u meer over de individuele projecten.

 

Werkgroep Openbare Ruimte

Tel 020-6993164, email: info@coherente.nl, instagram: instagram.com/dorpinstad.