Ouderenadviseur

Wat doet de ouderenadviseur? De ouderenadviseur geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen van 60 jaar of ouder.

Wat kan de ouderenadviseur voor u doen?

  • Uw persoonlijke situatie bespreken 
  • Antwoord geven op uiteenlopende vragen over ouderenzorg 
  • Ondersteuning bij het maken van keuzes 
  • De ouderenadviseur is op de hoogte van allerlei regelingen en mogelijkheden die uw situatie kunnen verbeteren. U kunt advies en begeleiding krijgen die gericht is op uw eigen specifieke situatie. 

Enkele voorbeelden: 

  • Ik woon nog maar kort in deze gemeente en ken hier bijna niemand. Hoe kan ik in contact komen met anderen? 
  • Ik hoorde dat ouderen met een AOW uitkering soms kwijtschelding kunnen vragen van gemeentelijke belastingen. Kan iemand mij daarbij helpen? 
  • Mijn huis wordt te groot. Ik wil eigenlijk op zoek naar een klein appartement. Hoe pak ik dit aan? 
  • Ik vind het moeilijk een formulier of belastingaangifte in te vullen 

Indien u dit wilt, komt de ouderenadviseur bij u thuis. Ook kinderen en familieleden kunnen het eerste contact leggen of om advies vragen. Contact per E-mail: [email protected] of bel 020-496 3673.