Ouderenadviseur

De ouderenadviseur geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen van 60 jaar of ouder. Hij is op de hoogte van de lokale ouderenvoorzieningen en -regelingen en kan u hier makkelijk in helpen of verwijzen.
 
Waarover kunt u de ouderenadviseur vragen stellen?
  • Dienstverlening
  • Zorg
  • Mobiliteit en vervoer
  • Wonen
  • Financiën
  • Activiteiten en gezelschap
Enkele voorbeelden: 
  • Ik woon nog maar kort in deze gemeente en ken hier bijna niemand. Hoe kan ik in contact komen met anderen?
  • Ik hoorde dat ouderen met  alleen AOW soms kwijtschelding kunnen vragen van gemeentelijke belastingen. Kan iemand mij daarbij helpen? 
  • Mijn huis wordt te groot. Ik wil eigenlijk op zoek naar een klein appartement. Hoe pak ik dit aan? 
  • Ik vind het moeilijk een formulier of belastingaangifte in te vullen. 
De ouderenadviseur spreekt af in het lokale welzijnscentrum of bij u thuis. Ook familieleden en mantelzorgers kunnen het eerste contact leggen of om advies vragen. Contact per e-mail: h.vanstraten@coherente.nl of bel 020-496 3673