Aanmeldformulier

Stoelyoga 2

dinsdag 09:45 - 10:30 in

Tenaamstelling rek.nr. (alleen als rekeninghouder afwijkt van bovenstaande gegevens)

NB: Mocht de incasso naar uw mening onterecht zijn, dan heeft u de mogelijkheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij uw bank terug te vorderen.
Het cursusgeld wordt na aanvang van de cursus van uw rekening afgeschreven. De eventuele 2e termijn wordt halverwege de cursus geind.        

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

  1. Door het inleveren van een ondertekend inschrijfformulier of inschrijving via de website verplicht u zich tot het betalen van het volledige lesgeld van de cursus en gaat u akkoord met de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
  2. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
  3. Als een cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvangt u bericht.
  4. U krijgt ongeveer een week voor aanvang van de cursus per mail of per post een bevestigingsbericht.
  5. Als een activiteit niet doorgaat krijgt u hiervan ongeveer een week van tevoren bericht. De machtiging die u hebt afgegeven wordt in dat geval vernietigd.
  6. Annuleringsregels en –kosten: Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. U doet dit door een e-mail te sturen naar cursus [at] coherente.nl of post te sturen naar Coherente, Dorpsplein 60, 1115 CX te Duivendrecht. Annuleert u uw aanmelding binnen twee weken vóór aanvang van de activiteit, dan wordt € 3,50 in rekening gebracht. Bij annulering door u als cursist ná aanvang van de cursus of bij het tussentijds beëindigen van een lopende activiteit vindt geen restitutie plaats. Uitzonderingen: verhuizing naar een woonplaats buiten Ouder-Amstel of op grond van een medische indicatie, die voortzetting van deelname onmogelijk maakt.
  7. Opzeggen na aanvang van de cursus dient schriftelijk (per post of per e-mail) te gebeuren. Indien sprake is van een medische indicatie dient u bij uw opzegging een verklaring van een arts te voegen. Telefonisch opzeggen of opzeggen via de docent is niet toegestaan. Wanneer uw opzegging is geaccepteerd, worden vier extra lessen in rekening gebracht (administratiekosten).
  8. Indien Stichting Coherente in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie pro rato plaats. Het restitutiebedrag wordt overgemaakt op uw bankrekening.
  9. Stichting Coherente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook tijdens de activiteiten en cursussen van de stichting.