informatie voor vrijwilligers(organisaties)

Nederland kent een zeer grote diversiteit aan vrijwilligerswerk. Overal in het land zijn miljoenen burgers dagelijks bezig met hún samenleving. Het is dankzij deze vrijwilligers dat vele verenigingen, stichtingen en andere organisaties al hun goede acties kunnen uitvoeren.

Wat is vrijwilligerswerk?

Volgens het boekje is vrijwillige inzet, ook wel vrijwilligerswerk genoemd, werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Waarom vrijwilligerswerk doen?

Mensen doen vrijwilligerswerk om verschillende redenen. Zij voelen zich geroepen om zich voor een bepaald doel in te zetten, zij zoeken graag de gezelligheid op of zij leren er zelf van. In de praktijk komt het vaak neer op een combinatie. En terecht, want vrijwilligerswerk is een win-win situatie voor iedereen. Je helpt anderen, je leert veel mensen kennen en het staat goed op je cv.

De vrijwilligers vacaturebank

De vrijwilligersvacaturebank van Coherente geeft u een overzicht van diverse vacatures in de gemeente Ouder-Amstel. Organisaties kunnen een account aanmaken en zelf vacatures plaatsen en beheren

Coordinatiepunt Vrijwillige Inzet

Coherente biedt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Ouder-Amstel advies op maat. Wanneer u vragen heeft omtrent vrijwilligerswerk kunt u bij ons aankloppen. Wij gaan dan samen met u op zoek naar het antwoord.

Cursussen voor Vrijwilligers

Coherente biedt jaarlijks een aantal gratis cursussen aan voor vrijwilligers ter professionalisering van het vakgebied. Deze cursussen stellen wij samen a.d.h.v. de algemene vraag. Kijk hier voor een overzicht. In sommige gevallen, zoals bij Reanimatie, kunnen organisaties zich als een groep inschrijven. Wij horen het graag als u geinteresseerd bent en/of suggesties heeft voor toekomstige cursussen.

Oproep tot vrijwilligerswerk

Coherente heeft op diverse locaties vaste plekken voor posters. Deze posters roepen de inwoners van Ouder-Amstel, op een creatieve wijze, op om zich in te zetten voor de samenleving. De posters wisselen regelmatig. De oproepen worden willekeurig gekozen en ook uw vacature op de vrijwilligers vacaturebank kan hiervoor worden uitgekozen. Daarnaast worden vrijwilligersvacatures gedeeld via Facebook.

Vrijwilligersovereenkomst

Soms is het gewenst om werkafspraken vast te zetten in een overeenkomst. Hier kunt u een voorbeeld downloaden.