Senior-en-Nieuws

Elke maand worden er wisselende activiteiten georganiseerd door Coherente (soms in samenwerking met andere organisaties). Het overzicht van deze activiteiten vindt u in het Senior-en-Nieuws, een uitgave die vier maal per jaar verschijnt.

Het Senior-en-Nieuws is een uitgave van Coherente, De Zonnebloem afdeling Duivendrecht, De Zonnebloem afdeling Ouderkerk aan de Amstel, Mantelzorg & Meer, Markant en het Rode Kruis. Het boekje met nieuws en activiteiten verschijnt eens per drie maanden en wordt bij voorkeur digitaal of anders aan huis bezorgd. Ontvangt u het Senior-en-Nieuws nog niet en heeft u wel interesse? Neemt u dan contact op met Coherente via 020 496 3673 of mail naar seniorennieuws@coherente.nl. Geef aan of u de uitgave digitaal of op papier wenst te ontvangen.

Wilt u ons één keer in de drie maanden helpen met het bezorgen van het Senior-en-Nieuws tijdens een ommetje in uw eigen buurt? Bel dan met Coherente, tel. 020-4963673.

Lees hier editie 89 (maart, april, mei 2024) van het Senior-en-Nieuws.
Lees hier de vorige uitgave: editie 88 (december 2023, januari en februari 2024).