ANBI

Stichting Coherente is aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het bestuur van Stichting Coherente bestaat uit: Nanko Boersma (voorzitter), Ellie van den Hazelkamp, Frans-Jozef Willems, Mirjam Oosterman, Esther Bosgra en Louise Spaanderman (penningmeester). Het bestuurslidmaatschap wordt niet bezoldigd.

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de directie: Anneke Mulder (directeur) en Wietske Dikkers (adjunct directeur).

Coherente heeft als doelstelling het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en in stand houden van welzijnsactiviteiten. Zij zet zich in om het welzijn en de participatie van inwoners te bevorderen door hen faciliteiten, ondersteuning en begeleiding te bieden bij het inrichten en zelf vormgeven van hun sociaal en maatschappelijk leven en te stimuleren dat inwoners elkaar onderlinge steun bieden waar nodig.

Coherente is een slagvaardige, brede en professionele welzijnsorganisatie. Veel inwoners van Ouder-Amstel maken gebruik van de verschillende diensten en activiteiten en/of leveren zelf een bijdrage als vrijwilliger.

De statutaire naam is Stichting Coherente. De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Het KVK-nummer is 34260513
RSIN/Fiscaal nummer 8172.59.740 

Coherente hanteert voor alle medewerkers de CAO-Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Voor de Klachtenregeling klik hier

Contactpersoon voor het bestuur is Anneke Mulder, directeur. Telefoon: 020-4963673 of e-mail: a.mulder@coherente.nl