Bezuinigingen

 

Dat logo was toch groen?

 

De petitie is gesloten. Lees hieronder de update. 

Beste lezers,

Vanuit de directie een update over de voorgenomen bezuiniging van de gemeente op de subsidie aan Coherente. Allereerst enorm bedankt voor uw steun en ondertekening van de petitie, ook namens het bestuur van Coherente. We mochten in totaal 1220 handtekeningen ontvangen. De handtekeningen zijn via de raadsgriffier overhandigd aan de gemeenteraad.

Ondertussen is er in de gemeenteraadsvergadering een amendement aangenomen op het bezuinigingsvoorstel van het college van B&W. De raadsleden willen met Coherente en het college in gesprek over hoe het Welzijnswerk in de gemeente Ouder-Amstel eruit zou moeten zien.

Pas daarna wordt er een beslissing genomen over de budgetten die daarbij passen. Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2024 in het najaar van 2023 wil de gemeente de uitkomsten van de gesprekken betrekken.

Aan Coherente de schone taak om duidelijk voor het voetlicht te brengen wat het Welzijnswerk in Ouder-Amstel zou moeten inhouden; nu en in de komende jaren. Wij blijven aan de slag voor u en hopen daarbij opnieuw op uw steun te mogen rekenen!

Hartelijke groet,

Anneke Mulder en Wietske Dikkers