Bezuinigingen

december 2023

Bezuiniging en koerswijziging welzijnswerk Coherente: informatie voor vrijwilligers, deelnemers, cursisten en andere relaties

Zoals bekend heeft de gemeente Ouder-Amstel helaas besloten te bezuinigen op het sociaal domein.

In het voorjaar hebben velen van u nog de petitie ondertekend om de gemeente op andere gedachte te brengen. Tot nu toe heeft de gemeente de plannen doorgezet.
De bezuiniging betreft 10% van de exploitatiesubsidie van Coherente, verdeeld over de jaren 2024 en 2025.

Daarnaast heeft de gemeente – tegen ons advies in - de focus voor het Welzijnswerk verlegd. Tot dusver hadden wij van de gemeente de opdracht om vorm te geven aan een breed welzijnswerk, voor alle inwoners dus. Nu wil het huidige College van B&W dat wij ons voornamelijk richten op kwetsbare inwoners.

Binnen de kaders van deze nieuwe omstandigheden heeft Coherente haar jaarlijkse Werkplan en begroting voor 2024 in concept voor 1 november 2023 ingediend bij de gemeente. Dit is inmiddels aan de Gemeenteraad gestuurd en daarmee openbaar.

Het is onvermijdelijk dat we door de bezuinigingen en de nieuwe focus van de gemeente een aantal dingen niet meer kunnen doen en dat vinden we jammer. Coherente doet haar best om de effecten en impact daarvan zoveel mogelijk te beperken voor de medewerkers, vrijwilligers, deelnemers, cursisten en andere partners. In dat kader bespreken wij met onze personeelsvertegenwoordiging en met het team de impact van de nieuwe focus en de bezuiniging. Daarnaast kijken wij op welke wijze het Werkplan in 2024 kan worden uitgevoerd. Met de gemeente blijven wij hierover in overleg.

Een aantal zaken wordt in dit verband nog onderzocht, zoals:

  • Lukt het om het totale Cursuswerk operationeel te houden, zonder inzet van de gemeentelijke subsidie?
  • Lukt het om zowel in Ouderkerk a/d Amstel als in Duivendrecht een ontmoetingslocatie voor jongeren te hebben?

Zodra concreet is wat het specifiek voor u als deelnemer, cursist, vrijwilliger of (samenwerkings)partner gaat betekenen, informeren we u nader.