Maatschappelijke Stage

Coherente en (maatschappelijke) stages

Gedurende het schooljaar bieden wij diverse stages aan. Zo kan je bij ons:

  • Computerspreekuren houden 

Deze stages zijn voornamelijk voor leerlingen uit de gemeente of omliggend gebied, en de stagiair moet de mogelijkheid hebben de stageuren over meerdere weken/maanden te spreiden. Zou je graag je stage bij ons willen lopen, neem contact met ons op. Als deze vacatures je niet aanspreken, laat ons weten waar je goed in bent. Misschien kunnen we samen wel een nieuwe leuke stage verzinnen.

Sinds schooljaar 2014-2015 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht. Wel krijgen scholen de gelegenheid om de maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel voort te zetten. Maar liefst 70% van de scholen heeft ten tijde van het afschaffingsvoorstel te kennen gegeven dat zij de maatschappelijke stage willen behouden. De maatschappelijke stage zal daarom ongetwijfeld ook na de wettelijke afschaffing nog in vele vormen op vele scholen worden voortgezet.