Vrijwilligerswerk bij Coherente

Vrijwillige inzet is een belangrijk thema binnen de Wmo en Coherente. Het welzijnsdoel “maatschappelijke inzet” streeft ernaar dat burgers bereid zijn zich voor anderen in te zetten Vrijwilligers zijn binnen Coherente zowel medewerker als doelgroep. Coherente heeft aandacht voor haar interne vrijwilligers, die op heel verschillende terreinen actief zijn. Variërend van burenhulp tot barmedewerkers, van huisbezoek tot administratie; Coherente kan niet zonder haar vrijwilligers! Een prettige en open sfeer, goede communicatie en heldere afspraken zijn voorwaarden om vrijwilligers een goede “werkplek” te kunnen bieden.

Coherente heeft daarnaast ook een taak voor álle (mogelijke) vrijwilligers in Ouder- Amstel; vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen, stimuleren, de digitale vrijwilligers vacaturebank, het organiseren van cursussen en workshops. In 2009 is binnen Coherente een staftaak “vrijwillige inzet” ingesteld, om adequaat op de verschillende ontwikkelingen te kunnen inspelen. Dit heeft geresulteerd tot het 'Coordinatiepunt Vrijwillige Inzet'.