Jaarstukken

Voor het lezen van het Ondernemingsplan 2016-2020 klik hier

Voor het lezen van het Jaarverslag 2022, inclusief Staat van baten en lasten klik hier.
Voor de balans klik hier en voor de verantwoording WNT klik hier.