Jaarstukken

Voor het lezen van het Ondernemingsplan 2016-2020 klik hier

Voor het lezen van het Jaarverslag 2019, inclusief Staat van baten en lasten klik hier.