Ouderenadviseur

De ouderenadviseur geeft informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan zelfstandig wonende ouderen van 60 jaar of ouder op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij is op de hoogte van de lokale voorzieningen, regelingen en organisaties en kan indien gewenst samen met u kijken naar wat nodig is zodat het (weer) goed met u blijft gaan. Uw persoonlijke situatie is het uitgangspunt.
 
Mogelijke thema's en onderwerpen waarvoor u bij de ouderenadviseur terecht kunt:
  • Mobiliteit en vervoer
  • Wonen
  • Welzijn
  • Zorg
  • Financiën
  • Eenzaamheid
  • Activiteiten en gezelschap
  • Zingeving
  • Vrijwilligerswerk
  • ......
De ouderenadviseur spreekt af in het lokale welzijnscentrum of bij u thuis. Ook familieleden en mantelzorgers kunnen het eerste contact leggen of om advies vragen. Contact per e-mail: info@coherente.nl of bel 020-496 3673