Het preventief huisbezoek

Vrijwilligers van Coherente bezoeken ouderen
 
Mijn naam is Maria Zwart en ik ben vrijwilliger bij Stichting Coherente.Coherente is een organisatie met aandacht voor het welzijn van de bevolking van Ouder-Amstel. Dit doen zij op verschillende gebieden met extra inzet voor de ouderen.
 
Binnenkort ontvangen de ouderen vanaf 80 jaar een brief met een uitnodiging voor een preventief huisbezoek. Ik doe al vele jaren deze huisbezoeken en over het algemeen ervaren de mensen dit als gezellig en informatief. Men vindt het fijn dat er aandacht is in de gemeente voor de ouderen. Dat ze de moeite waard zijn. De politiek heeft tegenwoordig eenzaamheid bij ouderen hoog op de agenda staan, dus zoiets als een Preventief Bezoek hoort daarbij en is van belang.
 
Vooral in deze drukke hectische samenleving blijkt dat ouderen vereenzamen door ver weg wonende kinderen en overige familie. En door het ontvallen van vriendschappen, kennissen en familie. Het is dan fijn om met een ervaren vrijwilliger te praten. Eventueel met een zoon of dochter erbij, maar ook een goede buur zou welkom zijn. Er kan dan gesproken worden over de mogelijkheden die er worden aangeboden in de dorpen.
De uitnodiging is afgelopen week bij u bezorgd. Hopelijk maakt een ieder die de brief ontvangen heeft gebruik van ons. Zodat de gemeente en Coherente op de hoogte is van wat er leeft onder de ouderen en waar ze tegenaan lopen.
 
We vermoeden wel dat we om diverse redenen een gedeelte van onze doelgroep niet bereiken. Men denkt misschien als men de brief ziet dat het reclame is en gooit het weg. En wellicht zijn er nog andere redenen waarom we geen reactie krijgen. De mensen die geregeld meedoen aan het huisbezoek vinden het fijn om z’n gesprek te voeren, dus mis het niet.
 
Via dit artikel hopen we dat ons Preventief Huisbezoek ook de aandacht trekt van anderen. Dus niet alleen de ouderen, maar ook familie of buurtbewoners. Immers, familie en buren zien onze brief waarschijnlijk nauwelijks of helemaal niet. Deze kunnen dan hun oudere familielid of buurtbewoner attent maken op het bezoek.
 
Informatie voor ouderen
In Ouder-Amstel zijn voorzieningen en regelingen speciaal voor ouderen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De ervaring leert dat ouderen hiervan vaak niet of te weinig op de hoogte zijn. Wij bezoeken daarom, met de hulp van vrijwilligers, ouderen om ze in te lichten. De vrijwilliger die het bezoek brengt, is goed geïnformeerd en beschikt over voorlichtingsmateriaal. Aan de hand van een vragenlijst wordt een beeld geschetst van de huidige situatie. Daarnaast wordt verteld, gerelateerd aan de situatieschets, welke voorzieningen en regelingen er zijn. Samen met de vrijwilliger wordt nagegaan waar de ouderen nu of in de toekomst gebruik van kunnen/willen maken.

Bij wie gaat Coherente op bezoek?
Vrijwilligers van Coherente gaan op huisbezoek bij 80 jarigen en daarna elke 2 jaar. Zij ontvangen daarvoor persoonlijk een uitnodigingsbrief en men is vrij in de keuze om deel te nemen aan deze voorziening. Aan het huisbezoek zijn geen kosten verbonden.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Coherente. Tel. 020-4963673 of mail: info@coherente.nl