Het preventief huisbezoek

Vrijwilligers van Coherente bezoeken ouderen
 
Coherente voert in opdracht van de gemeente Ouder-Amstel preventieve huisbezoeken uit. Ouderen (80+) in de gemeente krijgen per post de uitnodiging zich aan te melden voor een huisbezoek. Doen zij dit, dan gaat een vrijwilliger bij hen op visite om samen de vragenlijst in te vullen. Hierin staan onder andere vragen over wonen, financiën, gezondheid en sociale contacten. Ook geeft de vrijwilliger veel informatie over regelingen, mogelijkheden en voorzieningen in Ouder-Amstel.
 
Het doel van deze huisbezoeken is drieledig: ten eerste krijgt de oudere veel nieuwe informatie. Ten tweede krijgt Coherente inzicht in persoonlijke vragen of kwesties van ouderen in de gemeente en kan hen helpen of doorverwijzen. Ten derde wordt van de informatie die voortkomt uit de huisbezoeken een trendverslag voor de gemeente gemaakt. Met dit verslag krijgt de gemeente inzicht in (algemeen) spelende kwesties en kan zij daar eventueel haar beleid op aanpassen. In 2022-2023 zijn ruim 120 huisbezoeken uitgevoerd.
 
Ouderen worden vanaf 80 jaar om het jaar uitgenodigd voor een huisbezoek, meestal vanaf oktober/november. De huisbezoeken vinden plaats in de winter en het vroege voorjaar. De huisbezoeken zijn vrijblijvend en kostenloos. Heeft u op een eerder moment behoefte aan een huisbezoek? Neem dan contact op met Coherente via 020-4963673 of stuur een e-mail naar info@coherente.nl.
 
 
Maria de Zwart, vrijwilliger huisbezoeken, vertelde in het weekblad over haar ervaringen:
Mijn naam is Maria Zwart en ik ben vrijwilliger bij Stichting Coherente. Coherente is een organisatie met aandacht voor het welzijn van de bevolking van Ouder-Amstel. Dit doen zij op verschillende gebieden met extra inzet voor de ouderen. Binnenkort ontvangen de ouderen vanaf 80 jaar een brief met een uitnodiging voor een preventief huisbezoek. Ik doe al vele jaren deze huisbezoeken en over het algemeen ervaren de mensen dit als gezellig en informatief. Men vindt het fijn dat er aandacht is in de gemeente voor de ouderen. Dat ze de moeite waard zijn. De politiek heeft tegenwoordig eenzaamheid bij ouderen hoog op de agenda staan, dus zoiets als een Preventief Bezoek hoort daarbij en is van belang.
 
Vooral in deze drukke hectische samenleving blijkt dat ouderen vereenzamen door ver weg wonende kinderen en overige familie. En door het ontvallen van vriendschappen, kennissen en familie. Het is dan fijn om met een ervaren vrijwilliger te praten. Eventueel met een zoon of dochter erbij, maar ook een goede buur zou welkom zijn. Er kan dan gesproken worden over de mogelijkheden die er worden aangeboden in de dorpen. De uitnodiging is afgelopen week bij u bezorgd. Hopelijk maakt een ieder die de brief ontvangen heeft gebruik van ons. Zodat de gemeente en Coherente op de hoogte is van wat er leeft onder de ouderen en waar ze tegenaan lopen.
 
We vermoeden wel dat we om diverse redenen een gedeelte van onze doelgroep niet bereiken. Men denkt misschien als men de brief ziet dat het reclame is en gooit het weg. En wellicht zijn er nog andere redenen waarom we geen reactie krijgen. De mensen die geregeld meedoen aan het huisbezoek vinden het fijn om z’n gesprek te voeren, dus mis het niet. Via dit artikel hopen we dat ons Preventief Huisbezoek ook de aandacht trekt van anderen. Dus niet alleen de ouderen, maar ook familie of buurtbewoners. Immers, familie en buren zien onze brief waarschijnlijk nauwelijks of helemaal niet. Deze kunnen dan hun oudere familielid of buurtbewoner attent maken op het bezoek.