Burgerinitiatieven

Wat zijn burgerinitiatieven?
 
Onder burgerinitiatieven verstaan we initiatieven van individuele burgers of groepjes burgers die zich inzetten om een bijdrage te leven aan de (lokale) samenleving. Dat kan te maken hebben met individuele ondersteuning van medeburgers, de leefbaarheid van de buurt of de sociale cohesie. Het initiatief kan betrekking hebben op anderen maar ook wel op de initiatiefnemers zelf.
 
Om enkele voorbeelden te noemen:
  • Het organiseren van een straat- of buurtfeest door bewoners zelf;
  • Het starten van een hobbyclub waar andere burgers zich ook bij aan kunnen sluiten;
  • Een groep organiseren die het groen in de buurt wil behouden;
  • Een buurtdiner organiseren.
Kenmerk van het burgerinitiatief is dat er geen gevestigde organisatie achter zit. Het gaat om de eigen ideeën en inzet van burgers. Het onderscheid tussen een burgerinitiatief en een vrijwilligersorganisatie is niet altijd even helder.
Er zijn burgerinitiatieven die zichzelf meteen tot stichting of vereniging omvormen, maar nog steeds de lichtvoetige en kleinschalige kenmerken van een burgerinitiatief hebben.
 
Advies en ondersteuning voor uw burgerinitiatief
 
Een burgerinitiatief wordt gedragen door particuliere initiatiefnemers. Dit betekent echter niet dat u er alleen voor staat. Wanneer het gaat om advies bent u welkom bij Coherente. Samen kunnen wij kijken of onze kennis bij kan dragen aan de realisatie en uitvoering van uw plan. Afhankelijk van uw soort initiatief zou het ook mogelijk kunnen zijn dat Coherente, gemeente Ouder-Amstel of een andere instantie u kan ondersteunen in de vorm van financiering, facilitering, werving of (tijdelijke) personele ondersteuning. Wat u zelfstandig kunt doen, doet u zelf.  
 
Een burgerinitiatief in vijf stappen
 
1. Zaaien: Start met een Kopgroep
Het begin. Wat leeft er in het dorp of de wijk? Waar is behoefte aan en waar liggen de kansen?
Breng het idee met een kleine groep enthousiastelingen in kaart en bepaal samen de inhoud. Neem de tijd voor het vormen van een kopgroep die de regie op zich neemt.
Na deze stap is de kopgroep samengesteld, zijn doelstellingen en kansen helder en is de inhoud en richting uitgezet.
 
2. Ontkiemen: Lokale kracht aanboren
De vraag ligt er. Het draait nu om lokale kracht en potentie. Wie wil er meedoen en waar zit de energie in het dorp of de wijk. Breng alle talenten in beeld en zoek uit wie er naast de kopgroep nog meer actief aan de slag wil gaan. Gebruik een activerende methodiek om zicht te krijgen op de kracht en potentie in de omgeving. Ga in gesprek met andere bewoners aan de keuken-, kantine- en tuintafel.
Na de stap is duidelijk in kaart gebracht waar de kracht en talenten uit het dorp of de wijk liggen. En hoe deze optimaal worden benut.
 
3. Wortel schieten: Droomscenario ontwikkelen
Nu is duidelijk waar de kansen en knelpunten liggen. Deel de toekomstdroom met alle inwoners en ondernemers. Zo creëer je draagvlak voor je burgerinitiatief en wordt deze ook echt eigendom van je dorp of wijk. Het is tijd om focus aan te brengen, bepaal wat voor initiatief je wilt zijn en hoe het precies de leefbaarheid van je wijk of dorp kan versterken. In dit proces zal ruimte ontstaan om je initiatief snel verder te laten ontwikkelen.
Na deze stap is het droomscenario ontwikkeld en het draagvlak onder de bewoners is vastgesteld.
 
4. Groeien: Verdienmodel uitwerken
Breng de focus van het burgerinitiatief tot uiting. Zet de ambitie en het droomscenario om in concrete plannen. Schrijf een plan van aanpak en benoem met wie je gaat samenwerken. Benader ondernemers en kijk wat je voor elkaar kan betekenen. Werk een verdienmodel uit dat er voor zorgt dat het initiatief ook financieel haalbaar is.
Na deze stap is het verdienmodel ontwikkeld en zijn samenwerkingspartners vastgelegd.
 
5. Bloeien: Realisering burgerinitiatief
Het burgerinitiatief is werkelijkheid en officieel geworden. Na hard werken is het initiatief een feit en kan het idee daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bewoners, ondernemers, professionals, de gemeente en andere betrokkenen maken het initiatief samen tot een succes. Organiseer zo mogelijk een feestelijke startbijeenkomst in het dorp of de wijk.
 
Na deze stap is het burgerinitiatief uitgevoerd. Kijk altijd naar verbeterpunten of mogelijkheden tot bloei en blijf hierbij het initiatief geregeld evalueren en monitoren.