Aanmeldformulier

Creatief Atelier

maandag 13:30 - 15:30 in

Tenaamstelling rek.nr. (alleen als rekeninghouder afwijkt van bovenstaande gegevens)

NB: Mocht de incasso naar uw mening onterecht zijn, dan heeft u de mogelijkheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij uw bank terug te vorderen.
Het cursusgeld wordt na aanvang van de cursus van uw rekening afgeschreven. De eventuele 2e termijn wordt halverwege de cursus geind.        

Voorwaarden

Mocht de incasso naar uw mening onterecht zijn, dan heeft u de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van reden - van uw bank terug te vorderen.
Het cursusgeld wordt na aanvang van de cursus van uw rekening afgeschreven. De eventuele 2e termijn wordt halverwege de cursus geïnd.
Indien u tussentijds of 3 weken voor aanvang een cursus wilt beeindigen, dient u dit schriftelijk te melden aan het Cursuswerkbureau. U kunt alleen uw cursusgeld terug ontvangen, indien u een lange cursus volgt van 20 lessen of meer. In dit geval brengen wij 4 lessen extra in rekening.
Tot slot: deelname aan de cursussen is voor eigen risico.