Vrijwilligerswerk onder de loep

Vrijwilligerswerk onder de loep
Ouder-Amstel zou hetzelfde niet zijn zonder de inzet van onze vele vrijwilligers. Hier besteden wij dan ook graag aandacht aan. In deze rubriek zoomen wij maandelijks in op een vrijwilligersfunctie uit ons dorp en behandelen wij een belangrijk onderwerp.
 
 
Heb ik als vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bewijs dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd met betrekking tot bepaalde onderwerpen en/of doelgroepen.
Een vrijwilliger kan in een bepaalde positie verkeren waar hij misbruik zou kunnen maken jegens een persoon of omtrent bijvoorbeeld financiën. De organisatie heeft niet constant direct overzicht op het gedrag van de vrijwilliger. Een VOG sluit misbruik niet uit, maar maakt het wel  minder waarschijnlijk. Wilt u bij een vrijwilligersorganisatie werken waar u te maken heeft met kinderen, mensen met een verstandelijke beperking of kwetsbare ouderen? Dan kan het zijn dat u een VOG nodig heeft.
 
Interview vrijwilliger Stichting Belklus
Deze maand zetten wij Kees Leupen in het zonnetje. Kees is een maatschappelijk betrokken man en is 62 jaar. Hij is vrijwilliger bij Stichting Belklus. Hier vervult hij de functie van klusser. Dit doet hij met veel inzet en plezier.
Naast dit vrijwilligerswerk is hij ook nog vrijwillig actief als secretaris van het bestuur van het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel.
 
Waarom heeft u zich aangemeld als vrijwilliger bij Stichting Belklus?
Ik vind het leuk om mijn tijd hieraan te besteden. Ik ben gepensioneerd en vind het nuttig om op deze manier nog maatschappelijk deel te nemen.
 
Wat is de doelgroep van Stichting Belklus?
De Belklus is een stichting die gratis hulp aan ouderen (65+) en mindervaliden biedt bij het uitvoeren van klussen in Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Amsterdam Stadsdeel Zuid, inclusief Buitenveldert.
 
Welke werkzaamheden verricht je zoal als medewerker bij de Belklus?
We verrichten relatief eenvoudige klussen, die niet te lang duren. Eventjes de lekkende kraan repareren, een scharniertje van een keukenkastje monteren. Vaak dat soort dingen. Maar soms ook een lampje vervangen, omdat iemand niet in staat is om boven het hoofd te werken.
De klussers zijn divers qua specialisme. De één is meer toegespitst op elektriciteit. De ander op sanitair.
Er zijn verzoeken om de tv aan te sluiten. Of een pc. We doen ook tuinklussen. Deze doen we hooguit voor twee uur. Maar bijvoorbeeld ook het helpen verhuizen van een bank. Dit was laatst nog. Een buurman kon een bank overnemen van een andere buurman. Wij hebben toen geholpen. Een ander voorbeeld is dat een gemeente in overleg met de verhuurder wil dat er rookmelders worden geplaatst in diverse woningen bij met name oudere mensen. Ze zorgen dan dat wij die partij rookmelders krijgen. Wij gaan ze vervolgens aanbrengen. En dat doen we gratis.
 
Hoe kunnen de mensen een verzoek voor een klus indienen?
De mensen kunnen de Belklus bellen (020 6471089). De coördinatrice neemt de telefoontjes aan en noteert het verzoek en stuurt deze door naar de beschikbare klusser.
 
Hoeveel klussers zijn er werkzaam bij de Belklus? En hoe divers is de beschikbaarheid van de klussers?
Ons team telt 15 vrijwilligers. Sommigen zijn 1 dag in de week beschikbaar. En anderen 4 dagen in de week. Ik doe het 1 dag. Meestal donderdag. Ik begin dan tussen 09.00 uur en 09.30 uur. Doe dan 1 à 3 klusjes en ben meestal voor 13.00 uur klaar.
 
Door wie wordt Stichting Belklus gesponsord?
De stichting wordt gesponsord door Gemeente Amstelveen, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, Gemeente Amsterdam Zuid, Eigen Haard en Woonzorg Nederland.
 
Veiligheid is ook een aandachtspunt van jullie?
Absoluut. Zo hebben we bijvoorbeeld standaard rookmelders in de bagage zitten als we op pad gaan voor een klus. Ook kunnen we de klusjes oppakken die de mensen hebben als ze naar de Rode Kruis bijeenkomst ‘Risico’s in en om het huis’ zijn geweest. Of tips hebben gekregen na een bezoek van Rode Kruis aan huis. Het Rode Kruis besteedt veel aandacht aan veiligheid en de Belklus doet dan graag de hieruit voortvloeiende klussen.
 
Zijn er ook speciale klussen die je opvielen?
In Amsterdam Zuid was er in een bepaald gebied sprake van drugsoverlast, waardoor bewoners zich minder veilig voelden. De gemeente heeft hierop gereageerd door onder andere een deurspion beschikbaar te stellen. Belklus installeert ze dan bij de bewoners, indien deze voldoen aan bepaalde  eisen. Men behoort dan te wonen in Stadsdeel Zuid, huurder te zijn van Eigen Haard en 65+ of mindervalide te zijn.
 
Zou je graag zien dat meer mensen zich aanmelden als vrijwilliger bij jullie?
Ja, dat zal zeer welkom zijn. Dan kunnen we makkelijker aan alle verzoeken om te klussen voldoen.
Er is voor elk wat wils en het is beslist niet zo dat je 4 of 5 dagen aan de slag moet. Als je bijvoorbeeld alleen al een ochtend vrij kan maken, verwelkomen wij jou graag als vrijwilliger.
 
Wat is de meerwaarde van jullie werkzaamheden?
Het is bedoeld om voor die mensen te zorgen die zelf niet een bepaalde klus geklaard kunnen krijgen, bijvoorbeeld door fysieke problemen. 
Het is niet de bedoeling om betaalde arbeid in de weg te zitten. Maar soms is het gewoon lastig voor mensen. Dan betaalt men namelijk voorrijkosten en een uurtarief die in geen verhouding staan tot de kleine klus die gedaan moet worden. Mensen laten het dan maar zitten en zo blijven ze met defecte zaken zitten wat dus niet nodig is. En als een lamp dan niet vervangen wordt kan dat weer van invloed zijn op de veiligheid.
 
Geeft het werk je veel voldoening?
Het geeft veel voldoening, omdat de mensen altijd blij zijn als we komen helpen. Zij willen er vaak ook iets voor geven. Dat is dan een donatie voor de Belklus. Aan de ene kant worden we gesponsord, maar het is ook mooi als de mensen zelf een bijdrage kunnen leveren, indien mogelijk.
Wat ook mooi is, is dat we een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van de mensen. Dat ze niet op een trapje moeten gaan staan voor een klusje. Met het risico op vallen.
Wij doen kleine klussen die het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.             
 
Ziet Stichting Belklus nog extra maatschappelijke mogelijkheden?
We denken dat er een groot grijs gebied is dat niet bekend is met  onze stichting. Dit interview is weer een mooie extra reclame voor de stichting en we hopen op deze manier ook op meer bekendheid in Ouder Amstel.
 
Afspraak maken? bel 020-6993164 of mail naar h.vanstraten@coherente.nl