Prettig Langer Thuis

Meer verbinding, minder eenzaamheid
 
Thuis in Duivendrecht
Een grotere en groeiende groep ouderen woont zelfstandig thuis. Veel ouderen vinden het zelf gelukkig ook het prettigst, om zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarbij speelt ‘je verbonden voelen met anderen’, naast andere factoren, een belangrijke rol.
 
In Ouder-Amstel wijzen cijfers uit dat 41 % van de inwoners van 19 jaar en ouder regelmatig gevoelens van eenzaamheid ervaart. (Bron: Gezondheidsmonitor 2016) Dat zijn meer dan 5500 mensen in de gemeente. Bij 9 % van de inwoners gaat het om ernstige eenzaamheid. Vermoedelijk is dit aantal nog toegenomen sinds er maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn. Maar gelukkig is er vaak iets te doen om eenzaamheid aan te pakken, ook tijdens de lockdown. Een van de projecten in de aanpak van eenzaamheid in Ouder-Amstel is ‘Thuis in Duivendrecht’.
 
‘Thuis in Duivendrecht’ is een samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals (zoals de huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige, welzijnsorganisatie Coherente en de gemeente. De samenwerking richt zich op het organiseren van een duurzaam buurtnetwerk rond eenzame, sociaal geïsoleerde ouderen, waardoor gevoelens van eenzaamheid afnemen en er meer betrokkenheid in de buurt ontstaat. Tijdens de pilot van het project worden tien senioren (75+) begeleid. Er is onder meer aandacht voor begeleiding en coaching van de cliënt en voor het in kaart brengen, versterken en uitbreiden van het (buurt)netwerk.
 
Bent u 75+, woont u in Duivendrecht en bent u gemotiveerd om samen met de wijkcoaches van Coherente uw eenzaamheid aan te pakken? Dan kijken we naar uit naar contact met u! U kunt mailen naar info@coherente.nl of bellen naar 020-496 36 73. Ook kunt u via uw huisarts, fysiotherapeut of maatschappelijk werker contact leggen met de wijkcoaches van Coherente.
 
Het project ‘Thuis in Duivendrecht’ wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en is één van de projecten en activiteiten in de aanpak van eenzaamheid in Ouder-Amstel. Samen zijn we Ouder-Amstel!
 
Woont u in Duivendrecht en wilt u graag deel uit maken van een buurtnetwerk rondom een oudere in uw woonomgeving? Klik hier, mail naar info@coherente.nl of bel 020-496 36 73.