Vogelwerkgroep

Heeft u belangstelling voor vogels?

Kom dan vrijblijvend kennismaken met de Vogelwerkgroep Ouderkerk!

Wij zijn een kleine groep waar iedereen elkaar kent en waarbij u zich snel thuis zult voelen. Wij staan altijd open voor geïnteresseerden (m/v) uit heel Ouder-Amstel en naaste omgeving. Wij verwelkomen graag mensen die willen meedoen met onze activiteiten en kunnen meewerken met incidentele klussen, zoals onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas of vogeltellingen. Kennis van vogels is niet noodzakelijk, die doet u bij ons vanzelf op.

Om kennis te maken bent u van harte welkom bij onze werkgroepavonden en excursies. Als regel is er op de derde woensdagavond van de maand een voordracht door een van de leden of een gastspreker.

Meestal maken wij kort daarop een excursie naar een interessant vogelgebied.

De lezingen vinden plaats in het Dienstencentrum, Diedrick van Haarlemstraat 3, 1191 AX Ouderkerk aan de Amstel. Aanvang 19:45 uur en de toegang is gratis.

In de eerste helft van 2022 zijn nog de volgende lezingen gepland:

- Woensdag 20 april over Weidevogels.

- Woensdag 18 mei, onderwerp nog te bepalen.

De excursies vertrekken van sporthal Bindelwijk, Koningin Julianalaan 16. De kosten bedragen een bijdrage in de vervoerskosten (of zelf rijden, desgewenst met passagiers) plus eventueel een toegangsprijs. In verband met regelen van vervoer is aanmelding uiterlijk de vorige dag 17 uur vereist. Doorgaan van excursies is onder voorbehoud in verband met eventuele coronamaatregelen en weersomstandigheden.

Excursiedata:

- Zaterdag 23 april naar de Groene Jonker, vertrek 08:00 uur. Aanmelden bij Els Wesseling, tel. 06-41065599.

- Begin juni is er nog een (fiets)excursie door de Bovenkerkerpolder als afsluiting van het seizoen. Informatie t.z.t. bij de voorzitter.

Algemene informatie bij de voorzitter: Edzard Lisser, e-mail elisser@planet.nl, tel. (020) 6948468.


Vogelwerkgroep

De doelstelling van de Vogelwerkgroep is het beschermen van de in het wild levende vogels in het gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Ronde Hoep en Klein Duivendrechtse Polder.

In de strenge winter van 1978-‘79 zijn enkele mensen begonnen met het voeren van watervogels die door de vorst geen voedsel konden vinden. Geleidelijk zijn onze activiteiten verschoven naar vogelbescherming in het algemeen. Wij doen dit met ongeveer 20 enthousiaste leden. Intussen bestaat de Vogelwerkgroep al meer dan 40 jaar.

Hoofdactiviteiten van de Vogelwerkgroep zijn: Onderhoud van de oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas en de kijkschuur bij het Landje van Geijsel, gier- en huiszwaluwproject, nestkasten, tellingen, voorlichting en (meestal besloten) lezingen en excursies.

Van medio februari tot medio mei staat het Landje van Geijsel plas-dras. De vele trekvogels die hier foerageren kunnen goed worden bekeken vanuit de kijkschuur ernaast. Wij maken de schuur schoon vóór het seizoen en zorgen voor openen en afsluiten. Dichtbij deze schuur hebben wij een kleiput aangelegd, waar huiszwaluwen nestmateriaal kunnen vinden. Zij kunnen nesten bouwen onder overstekende dakranden van de schuur en het pompgebouw.

In de oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas wordt ’s zomers gebroed door tientallen paartjes oeverzwaluwen. Wij maken in het najaar de nestgaten schoon en vullen deze in het voorjaar met rivierzand.

Gierzwaluwen broeden onder de daken van diverse gebouwen in Ouderkerk. Door het aanbrengen van speciale dakpannen bij verbouwingen trachten wij de nestgelegenheid voor deze vogels te behouden. De Vogelwerkgroep onderhoudt ook nestkasten in de omgeving.

Wij werken mee aan tellingen t.b.v. Sovon Vogelonderzoek, onder meer met broedvogeltellingen bij de Ouderkerkerplas en in het dorp (Meetnet Urbane Soorten). Op de Portugees-Israelitische begraafplaats Beth Haim hebben wij de broedvogels geïnventariseerd.

Wij verzorgen voorlichting over vogels en vogelbescherming, op aanvraag maar ook door incidenteel publieksexcursies te organiseren naar de Ouderkerkerplas en het Landje van Geijsel.

Hoe kunt u meewerken?

Enthousiaste mensen zijn altijd welkom om mee te werken met de diverse activiteiten zoals vogeltellingen of de zwaluwwand. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris.

Het secretariaat van de Vogelwerkgroep wordt verzorgd door mw. M. Beglinger, e-mail blomhw@hotmail.com, tel. (020) 6909015. Secretariaatsadres: Kruidenommegang 57, 1115 ER Duivendrecht.

Bankrekening: NL42 ABNA 0103216146 t.n.v. J.P.M. de Jong. Dichtstbijzijnde vogelopvang: De Toevlucht, tel. (020) 6001144, www.toevlucht.nl.