Vogelwerkgroep

Heeft u belangstelling voor vogels?

Kom dan vrijblijvend kennismaken met de Vogelwerkgroep Ouderkerk!

Wij zijn een kleine groep waar iedereen elkaar kent en waarbij u zich snel thuis zult voelen. Vanwege vertrek van enkele leden zijn wij op zoek naar geïnteresseerden (m/v) uit heel Ouder-Amstel en naaste omgeving. Wij verwelkomen graag mensen die willen meedoen met onze activiteiten en kunnen meewerken met incidentele klussen, zoals onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas of vogeltellingen. Kennis van vogels is niet noodzakelijk, die doet u bij ons vanzelf op.

Om kennis te maken bent u van harte welkom bij onze werkgroepavonden en excursies. Als regel is er op de tweede woensdag van de maand een voordracht door een van de leden of een gastspreker. Meestal maken wij de daaropvolgende zondag een excursie naar een interessant vogelgebied. Kijk op de aankondigingen in het Weekblad voor Ouder-Amstel en op deze website.

Op zaterdag 10 maart om 9.00 uur organiseert de Vogelwerkgroep in het kader van NLDoet! een actie om de Ouderkerkerplas vrij te maken van zwerfvuil. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Marianne Beglinger, e-mail [email protected] of tel. (020) 6909015. Zie ook de website www.nldoet.nl of de lokale pers.

Kraanvogels in Ouderkerk? Op woensdag 14 maart houdt Alphons Vogel een lezing over deze bijzondere vogels met hun indrukwekkende paringsdans. De lezing duurt ongeveer één uur. Entree gratis evenals de koffie. Aanmelden is niet nodig. Plaats: Dienstencentrum (bovenverdieping), Diedrick van Haarlemstraat 3. Aanvang om 19:45 uur.

Op zondag 18 maart verzorgt de Vogelwerkgroep een publieksexcursie naar het Landje van Geijsel. In deze periode is het plas-drasgebied een luilekkerland voor steltlopers en eenden. De schuur is open van 10.00 tot 12.00 uur en wij zorgen voor telescopen en koffie. Gratis toegang. Zegt het voort!

De kijkschuur ligt op de hoek van de Holendrechterweg en de Amstelweg; hier is weinig parkeerruimte. Kom dus bij voorkeur op de fiets. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein aan de Holendrechterzijweg, bij de hoek van de Ouderkerker­plas. Daarvandaan loopt u langs het fietspad onder het viaduct van de A9 door in ruim 10 minuten naar de kijkschuur.

Op woensdag 11 april vertelt Hanne Tersmette, boswachter bij Natuurmonumenten, over het Naardermeer. Toegang gratis. Plaats: Dienstencentrum (bovenverdieping). Aanvang 19:45 uur.

Op zondag 15 april maken wij een excursie naar het Naardermeer o.l.v. genoemde Hanne Tersmette. Vertrek van sporthal Bindelwijk, tijdstip nader te bepalen. Kosten: bijdrage in de vervoers- en excursiekosten. Aanmelden bij Astrid Bührs, tel. (020) 7858970.

Vogelwerkgroep

De doelstelling van de Vogelwerkgroep is het beschermen van de in het wild levende vogels in het gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Ronde Hoep en Klein Duivendrechtse Polder.

In de strenge winter van 1978-‘79 zijn enkele mensen begonnen met het voeren van watervogels die door de vorst geen voedsel konden vinden. Geleidelijk zijn de activiteiten verschoven naar het verzorgen van nestkasten, onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas en de kijkschuur bij het Landje van Geijsel, vogeltellingen, lezingen en excursies.
Dit alles wordt uitgevoerd door ongeveer 20 enthousiaste leden.

Hoofdactiviteiten van de Vogelwerkgroep zijn:
Oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas, kijkschuur bij Landje van Geijsel,  gierzwaluw­project, nestkasten, tellingen, voorlichting en (meestal besloten) lezingen en excursies.

Van medio februari tot medio mei staat het Landje van Geijsel plas-dras. De vele trekvogels die hier foerageren kunnen goed worden bekeken vanuit de kijkschuur ernaast. Wij maken de schuur schoon vóór het seizoen en zorgen voor openen en afsluiten.

[Foto Bultje van John: Klaas Julsingh]

In de oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas wordt ’s zomers gebroed door tientallen paartjes oeverzwaluwen. Wij maken in het najaar de nestgaten schoon en vullen deze in het voorjaar met rivierzand.

In het kader van NLDoet! halen wij jaarlijks zwerfvuil weg in de omgeving van de Ouderkerkerplas.

Gierzwaluwen broeden onder de daken van diverse gebouwen in Ouderkerk. Door het aanbrengen van speciale dakpannen bij verbouwingen trachten wij de nestgelegenheid voor deze vogels te behouden. De Vogelwerkgroep onderhoudt ook nestkasten in de omgeving.

Wij werken mee aan tellingen t.b.v. Sovon Vogelonderzoek, onder meer met watervogeltellingen op de Ouderkerkerplas en het Meetnet Urbane Soorten in het broedseizoen. Op de Portugees-Israelitische begraafplaats Beth Haim hebben wij de broedvogels geïnventariseerd.

Wij verzorgen voorlichting over vogels en vogelbescherming, op aanvraag maar ook door publieksexcursies te organiseren naar de Ouderkerkerplas en het Landje van Geijsel.

Hoe kunt u meewerken?

Enthousiaste mensen zijn altijd welkom om mee te werken met de diverse activiteiten zoals vogeltellingen of de zwaluwwand. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris.

Het secretariaat van de Vogelwerkgroep wordt verzorgd door mw. M. Beglinger, e-mail [email protected], tel. (020) 6909015. Secretariaatsadres Kruidenommegang 57, 1115 ER Duivendrecht.

Bankrekening: NL48 INGB 0702 736 899 t.n.v. L. Ebbinkhuijsen.

Dichtstbijzijnde vogelopvang: De Toevlucht, tel. (020) 6001144, www.toevlucht.nl

(kijkschuur Geijsel)