Vogelwerkgroep

Heeft u belangstelling voor vogels?

Kom dan vrijblijvend kennismaken met de Vogelwerkgroep Ouderkerk!

Wij zijn een kleine groep waar iedereen elkaar kent en waarbij u zich snel thuis zult voelen. Wij staan altijd open voor geïnteresseerden (m/v) uit heel Ouder-Amstel en naaste omgeving. Wij verwelkomen graag mensen die willen meedoen met onze activiteiten en kunnen meewerken met incidentele klussen, zoals onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas of vogeltellingen. Kennis van vogels is niet noodzakelijk, die doet u bij ons vanzelf op.

Om kennis te maken bent u van harte welkom bij onze werkgroepavonden en excursies. Als regel is er op de tweede woensdag van de maand een voordracht door een van de leden of een gastspreker. Meestal maken wij de daaropvolgende zondag een excursie naar een interessant vogelgebied. Kijk voor de aankondigingen op deze website.

Voorlopig programma voor voorjaar 2019:

Woensdag 9 januari: Lezing over vogels die hun eigen naam roepen, door Piet Roos.

Zondag 13 januari (onder voorbehoud) ganzenexcursie naar polder Arkemheen. Vertrek 9:00 uur; aanmelden bij Marian Keizer, telefoon (020) 496 1959.

Woensdag 13 februari: Lezing door een boswachter.

Zondag 17 februari: excursie naar de Hilversumse Bovenmeent. Vertrek 9:00 uur; aanmelden bij Gert-Jan Roebersen, tel. (020) 496 4363.

Woensdag 13 maart: Lezing over gevolgen van klimaatverandering voor vogels, door Gert-Jan Roebersen.

Zondag 17 maart: excursie naar Oostvaarders (Flevoland). Vertrek 9:00 uur; aanmelden bij Edzard Lisser, tel. 06-12868913.

Zondag 7 april: dagexcursie naar het Balgzand en Wieringen. Vertrek 8:00 uur; aanmelden bij Alphons Vogel, tel. (020) 496 7076.

Woensdag 10 april: lezing met foto’s over Lesbos (deel 1) door Marry de Boer.

Zondag 28 april: dagexcursie naar Texel. Vertrek 8:00 uur; aanmelden bij Marianne Beglinger, tel. (020) 690 9015.

Woensdag 8 mei: lezing met foto’s over Lesbos (deel 2) door Marry de Boer.

De lezingen vinden plaats in het Dienstencentrum (bovenverdieping), Diedrick van Haarlemstraat 3, 1191 AX Ouderkerk aan de Amstel. Aanvang 19:45 uur en de toegang is vrij.

De excursies vertrekken van sporthal Bindelwijk, Koningin Julianalaan 16. De kosten bedragen een bijdrage in de vervoerskosten (of zelf rijden met passagiers) plus eventueel een toegangsprijs. In verband met regelen van vervoer is aanmelding uiterlijk de vorige dag 17 uur vereist.

Vogelwerkgroep

De doelstelling van de Vogelwerkgroep is het beschermen van de in het wild levende vogels in het gebied: Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Ronde Hoep en Klein Duivendrechtse Polder.

In de strenge winter van 1978-‘79 zijn enkele mensen begonnen met het voeren van watervogels die door de vorst geen voedsel konden vinden. Geleidelijk zijn de activiteiten verschoven naar het verzorgen van nestkasten, onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas en de kijkschuur bij het Landje van Geijsel, vogeltellingen, lezingen en excursies.
Dit alles wordt uitgevoerd door ongeveer 20 enthousiaste leden.

Hoofdactiviteiten van de Vogelwerkgroep zijn:
Oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas, kijkschuur bij Landje van Geijsel,  gierzwaluw­project, nestkasten, tellingen, voorlichting en (meestal besloten) lezingen en excursies.

Van medio februari tot medio mei staat het Landje van Geijsel plas-dras. De vele trekvogels die hier foerageren kunnen goed worden bekeken vanuit de kijkschuur ernaast. Wij maken de schuur schoon vóór het seizoen en zorgen voor openen en afsluiten.

[Foto Bultje van John: Klaas Julsingh]

In de oeverzwaluwwand aan de Ouderkerkerplas wordt ’s zomers gebroed door tientallen paartjes oeverzwaluwen. Wij maken in het najaar de nestgaten schoon en vullen deze in het voorjaar met rivierzand.

In het kader van NLDoet! halen wij jaarlijks zwerfvuil weg in de omgeving van de Ouderkerkerplas.

Gierzwaluwen broeden onder de daken van diverse gebouwen in Ouderkerk. Door het aanbrengen van speciale dakpannen bij verbouwingen trachten wij de nestgelegenheid voor deze vogels te behouden. De Vogelwerkgroep onderhoudt ook nestkasten in de omgeving.

Wij werken mee aan tellingen t.b.v. Sovon Vogelonderzoek, onder meer met watervogeltellingen op de Ouderkerkerplas en het Meetnet Urbane Soorten in het broedseizoen. Op de Portugees-Israelitische begraafplaats Beth Haim hebben wij de broedvogels geïnventariseerd.

Wij verzorgen voorlichting over vogels en vogelbescherming, op aanvraag maar ook door publieksexcursies te organiseren naar de Ouderkerkerplas en het Landje van Geijsel.

Hoe kunt u meewerken?

Enthousiaste mensen zijn altijd welkom om mee te werken met de diverse activiteiten zoals vogeltellingen of de zwaluwwand. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris.

Het secretariaat van de Vogelwerkgroep wordt verzorgd door mw. M. Beglinger, e-mail [email protected], tel. (020) 6909015. Secretariaatsadres Kruidenommegang 57, 1115 ER Duivendrecht.

Bankrekening: NL48 INGB 0702 736 899 t.n.v. L. Ebbinkhuijsen.

Dichtstbijzijnde vogelopvang: De Toevlucht, tel. (020) 6001144, www.toevlucht.nl

(kijkschuur Geijsel)