Vogelwerkgroep

Heeft u belangstelling voor vogels, word lid van de Vogel Werk Groep (VWG) Ouderkerk a/d Amstel

De VWG Ouderkerk a/d Amstel bestaat uit vogelliefhebbers uit de gemeente Ouder-Amstel en naaste omgeving. De doelstelling van de Vogelwerkgroep is het beschermen van vogels in het gebied Ouderkerk, Ouderkerkerplas, Ronde Hoep en Klein Duivendrechtse Polder.

Dit doen we door het vergroten van kennis over de vogels die voorkomen in genoemde gebieden en door bij te dragen aan beschermende maatregelen.

Activiteiten van de werkgroep

De VWG organiseert iedere 3de woensdagavond van de maand een themabijeenkomst. Ze vinden plaats in het  Dienstencentrum, Diedrick van Haarlemstraat 3, 1191 AX Ouderkerk aan de Amstel en starten om 19:45 uur. Maandelijks is er een excursie (vrijdag- of zaterdagochtend) naar een bijzonder vogelgebied. In de zomermaanden zijn er geen bijeenkomsten. Een aantal leden voert beschermende taken uit zoals het onderhoud van de oeverzwaluwwand bij de Ouderkerkerplas, het plaatsen en onderhouden van uilenkasten en het schoonmaken van de kijkschuur bij het Landje van Geijsel. Sommige leden zijn betrokken bij vogeltellingen voor b.v. het Groengebied Amstelland of (Sovon) projecten.

Programma seizoen 2023-2024 (datum |  activiteit/thema |  plaats)

 • Vrijdag 13 oktober | Excursie | Noordpier IJmuiden
 • Woensdag 1 november | Basisscholen actie Klimaatweek | I.s.m. Gemeente O-A
 • Woensdag 18 oktober | Verg./Lezing Zeearenden | Coherente
 • Woensdag 15 november | Verg./Fotopresentatie | Coherente
 • Vrijdag 17 november | Excursie | Rondje Ronde Hoep
 • Woensdag 20 december | Verg./Tuinvogels en vogels van Park Lingezegen | Coherente
 • Zaterdag 13 januari | Onderhoud/Schoonmaak | Geijselschuur
 • Woensdag 17 januari | Verg./De huismus | Coherente
 • Zaterdag 20 januari | Excursie | Ouderkerkerplas
 • Donderdag 22 februari | Verg./Weidevogels | Coherente
 • Vrijdag 23  februari | Excursie | Landje van Geijsel
 • Vrijdag 15 maart | Werkzaamheden | Oeverzwaluwwand
 • Woensdag 20 maart | Verg./Excentrieke vogels | Coherente
 • Zaterdag 23 maart | Excursie | De Bretten
 • Woensdag 17 april | Verg./Vogels van Sri-Lanka | Coherente
 • Vrijdag 19 april | Excursie | Nieuwe Driemanspolder
 • Woensdag 15 mei | Verg./Vogelgeluiden | Coherente
 • Vrijdag 24 mei | Excursie | Oostvaardersplassen
 • Vrijdag 7 juni | Excursie De Ruige Hof/Afsluiting seizoen

Opgeven

Meedoen? Maak vrijblijvend kennis met de werkgroep door een avond bij te wonen. Aanmelden bij de voorzitter, Willem van Weperen (willem.van.weperen@gmail.com of 06-13392085) of bij de secretaris, Henk Foekema (e-mail: henk.foekema@upcmail.nl). U kunt ook bij hen terecht voor aanvullende informatie.