Werkgroep Openbare Ruimte

Werkgroep Openbare Ruimte

De werkgroep volgt de ontwikkeling van plannen voor bebouwing, groen, openbaar vervoer, verkeer, veiligheid en milieu in Duivendrecht en probeert deze, waar nodig, in positieve zin te beïnvloeden. 

Door inbreng in commissievergaderingen, in eventuele inspraakprocedures, door informatieverstrekking en overleg maakt de werkgroep haar mening kenbaar aan de politiek, bestuur, ambtelijke medewerkers en de dorpsbewoners.

Wilt u onze werkgroep komen versterken? Meedenkende en meelevende Duivendrechters die belangstelling hebben voor hun woon- en leefklimaat en daarvoor ook de handen uit de mouwen willen steken, zijn welkom om zich bij de werkgroep aan te sluiten. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Wietske Dikkers, tel. 020-6993164

Op dit moment houdt de werkgroep zich bezig met:

Voor meer informatie: Wietske Dikkers, tel. 020-6993164.