Werkgroep Openbare Ruimte

Werkgroep Openbare Ruimte

De werkgroep volgt de ontwikkeling van plannen voor bebouwing, groen, openbaar vervoer, verkeer, veiligheid en milieu in Duivendrecht en probeert deze, waar nodig, in positieve zin te beïnvloeden. 

Door inbreng in commissievergaderingen, in eventuele inspraakprocedures, door informatieverstrekking en overleg maakt de werkgroep haar mening kenbaar aan de politiek, bestuur, ambtelijke medewerkers en de dorpsbewoners.

Wilt u onze werkgroep komen versterken? Meedenkende en meelevende Duivendrechters die belangstelling hebben voor hun woon- en leefklimaat en daarvoor ook de handen uit de mouwen willen steken, zijn welkom om zich bij de werkgroep aan te sluiten. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Wietske Dikkers, tel. 020-6993164

Op dit moment houdt de werkgroep zich bezig met:

Voor meer informatie: Wietske Dikkers, tel. 020-6993164
 

Duivendrecht: dorp in de stad.

De bouwactiviteiten in onze directe omgeving zullen de komende jaren in fors tempo worden opgevoerd. In nieuwbouwprojecten aan de randen van het huidige dorp worden 18.000 nieuwe bewoners verwacht, driemaal het huidige aantal. En tussen Amstelstation en AMC verwacht Amsterdam een verdubbeling van de bevolking: van 100.000 naar 200.000.

Tegelijk met deze verstedelijking zal er ook meer verkeer en bedrijvigheid komen: zo komt de afslag van de snelweg A2 aan het einde van de Van der Madeweg te liggen, achter het NS-station komt mogelijk een busterminal met 1 miljoen reizigers per jaar. Ook hotels en bedrijven zullen zich in op het grondgebied van Duivendrecht vestigen.

We worden meer en meer opgenomen in het grootstedelijke weefsel van de Zuidoostlob van Amsterdam. Dit gaat invloed hebben op ons dagelijks leven: waar gaan we winkelen, waar zijn er scholen, waar kunnen we sporten en recreëren, blijven er nog voorzieningen over in ons dorp, hoe zit het met verkeer en vervoer, waar liggen de risico’s voor milieu en welzijn en waar liggen er kansen?

Om die vragen te kunnen beantwoorden wil de Werkgroep Openbare Ruimte u eerst informeren over al die plannen. Samen met geïnteresseerde Duivendrechters, willen we ons in de komende tijd buigen over de mogelijke problemen en kansen voor ons dorp en die onder de aandacht van de bevoegde instanties brengen. Daarvoor is deze informatieavond een startpunt. U bent van harte uitgenodigd op:

Dinsdag 23 november – aanvang 19.30 uur
Dorpshuis Duivendrecht

Vanwege de coronasituatie is deze bijeenkomst uitgesteld. Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via deze website en onze facebookpagina.

Mw E. Nieuweboer (projectleider gebiedsontwikkeling Zuidoost lob Amsterdam) en Dhr S. ten Donkelaar (hoofd grote projecten Gemeente Ouder-Amstel) zullen een presentatie verzorgen. Daarna bestaat uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomst staat onder voorzitterschap van Mw J. Euwe.

Hopend u binnenkort te kunnen begroeten,
Werkgroep Openbare Ruimte, Coherente, Dorpsplein 60, Duivendrecht
Voor meer informatie: 020-6993164, email: info@coherente.nl