Stationsomgevingen

Stationsomgevingen

Door slecht onderhoud en nalatig beheer was het gebied rond metrostation Van der Madeweg jarenlang één van de meest deprimerende locaties van Duivendrecht. De gemeente Amsterdam was (en is) weliswaar formeel verantwoordelijk voor onderhoud en beheer in de stationsomgeving, maar nam deze taken lange tijd niet erg serieus. En Ouder-Amstel verzuimde Amsterdam te wijzen op de verloedering van het gebied, dat tezamen met het metrostation een belangrijke entree vormt naar Duivendrecht.

In 2012 besloot de toenmalige werkgroep RBOVV (de voorloper van de werkgroep Openbare Ruimte) een inventarisatie te maken van de talrijke problemen in het stationsgebied. Vervolgens nodigde RBOVV alle verantwoordelijke partijen uit voor een gesprek in het Dorpshuis. Deze bijeenkomst leidde tot de vorming van een ad-hoc-werkgroep met vertegenwoordigers van de Dienst Metro, stadsdeel Amsterdam Oost, ProRail, reizigersvereniging Rover en de gemeente Ouder-Amstel.

Enkele urgente problemen bleken snel oplosbaar omdat deze zonder grote investeringen konden worden gerealiseerd. Maar een ingrijpende renovatie van het gebied zou nog lang op zich laten wachten. Dat had deels te maken met de hoogte van het investeringsbedrag. En daar was uiteindelijk weer de goedkeuring voor nodig van het centrale bestuur van Amsterdam. Wat hielp was de renovatie van de metrostations van de Oostlijn. Toen bleek Amsterdam ook meer belangstelling te krijgen voor de stationsomgevingen.

Rond 2018 kwam er schot in de zaak. Via stadsdeel Amsterdam Oost kreeg het ingenieursbureau van Amsterdam opdracht om een plan op te stellen voor de renovatie van het stationsgebied. In de ontwerpfase was regelmatig overleg tussen het ingenieursbureau en de, inmiddels tot werkgroep Openbare Ruimte omgedoopte, werkgroep RBOVV. Nadat Ouder-Amstel, en uiteindelijk ook Amsterdam, met het definitieve ontwerp akkoord waren, kon in 2022 de uitvoering starten. In de loop van 2023 werd het project opgeleverd en had Duivendrecht eindelijk de fraaie stationsomgeving aan de Van der Madeweg waarop het zo lang heeft moeten wachten.

In een brief d.d. 9 oktober 2023 bedankte het projectteam van de gemeente Amsterdam de werkgroep Openbare Ruimte “voor de constructieve en nuttige samenwerking bij de totstandkoming van het project Van der Madeweg”.