Metrostation van der Madeweg

 

Metrostation Van der Madeweg aangepakt
Het gebied rond het metrostation Van der Madeweg wordt ervaren als een van de meest deprimerende locaties in Duivendrecht. Als gevolg van slecht onderhoud en nalatig beheer worden reizigers die via dit station Duivendrecht binnenkomen al jaren ontvangen in een verloederde omgeving. De sfeer in dit gebied vergroot met name in de avonduren het gevoel van onveiligheid.

Renovatie omgeving metrostation Van der Madeweg
Medio 2012 heeft de werkgroep het initiatief genomen om de stationsomgeving van het metrostation Van der Madeweg gerenoveerd te krijgen. Er is sindsdien veel werk verzet en zijn al kleine verbeteringen aangebracht.

Het leek er op dat de renovatie medio 2017 zou starten. Uiteenlopende oorzaken hebben echter voor een aanzienlijke vertraging gezorgd. De belangrijkste daarvan zijn: de talrijke personeelswisselingen bij stadsdeel Oost (Amsterdam), dat een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor deze renovatie; onvoldoende ambtelijk/bestuurlijke communicatie tussen Stadsdeel Oost en Ouder-Amstel; onvoldoende financiering nadat project werd vergroot. De renovatie van het gedeelte van der Madeweg tussen het station en de Holterbergweg is aan in het plan toegevoegd.

De werkgroep is in voortdurend overleg met de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken geweest om tegelijk met de renovatie van het station, de stationsomgeving vast gedeeltelijk op te knappen, zodat de binnen en de buitenzijde van het station goed op elkaar aansluiten.

Vooruitlopend op de definitieve renovatie van de omgeving van het station zijn er nieuwe fietsvoorzieningen geplaatst en is de infrastructuur aangepast. De prognose voor de start van de renovatie van de stationsomgeving is nu medio 2019. Geprobeerd zal worden om met de uitwerking van het plan vast te beginnen zodat de uitvoering eerder kan starten.

Renovatie metrostation
Vanaf 2016 renoveert de afdeling Metro en Tram van de gemeente Amsterdam alle metrostations van de oostlijn. Het station Van der Madeweg is op verzoek van de Werkgroep Openbare Ruimte met voorrang gerenoveerd en is inmiddels gereed. Het station heeft een aanzienlijke facelift ondergaan. De perrons zijn opgeknapt, de bewegwijzering is verbeterd, er is een fly-over gekomen tussen de perrons, de verlichting is vernieuwd en het station is graffiti bestendig gemaakt. De buitenzijde is met een prachtig kunstwerk verfraaid.